เกี่ยวกับราชบุรี

posted on 28 Aug 2009 14:05 by tong-zanovii in Knowlege

 

 

คำขวัญจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม                              คนงามบ้านโป่ง

เมืองโอ่งมังกร                                  วัดขนอนหนังใหญ่

ตื่นใจถ้ำงาม                                       ตลาดน้ำดำเนิน

เพลินค้างคาวร้อยล้าน                     ย่านยี่สกปลาดี

 

 

ตราประจำจังหวัด              

          รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ใช้อักษรย่อว่า "รบ"

 

 

ธงประจำจังหวัด

 

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชื่อดอกไม้ : ดอกกัลปพฤกษ์

 

 

 ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อพรรณไม้ :โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์Wrightia tomentosa 

 

Credit : http://th.wikipedia.org/wiki