ประวัติอำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองเรืองราชบุรี  เดิมเป็นที่ตั้งเมืองเรียกว่า  " เมืองราชบุรี "  มีฐานะเป็น มณฑลราชบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร  " ทวาราวดี "  ของชนชาติลาว  เล่ากันว่า   เมืองราชบุรีนี้ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่  (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ )  อำเภอเมืองราชบุรี  ในปัจจุบัน  ต่อมาเมืองราชบุรี ได้ร้างไปประมาณ  300 - 400 ปี  ภายหลังพระเจ้าอู่ทอง  ได้สร้างเมืองราชบุรีขึ้นใหม่ทีวัดมหาธาตุ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง

ต่อมา  เมื่อ พ.ศ. 2360  ( ร.ศ. 36 ) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าให้ย้าย เมืองราชบุรี  มาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง  คือที่ตั้งจังหวัดทหารบกราชบุรี

Credit : http://www.ratchaburi.go.th/data/muang.files/muang.htm

 

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet